International Vesak Day 2019

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา และกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ณ กรุงปารีส จัดงาน International Vesak Day 2019 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) ได้นิมนต์พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) เป็นองค์ปาฐกและร่วมคณะอภิปราย พร้อมทั้งได้นิมนต์พระครูสังฆสิทธิกร อลันแอลแฟริส จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เข้าร่วมงานดังกล่าว ในการนี้ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีสได้รับเกียรติร่วมจุดตะเกียงน้ำมันเพื่อเปิดงานครั้งนี้ และสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโกได้จัดเตรียมอาหารไทยร่วมรับรองผู้เข้างานในภาคค่ำด้วย

สำหรับงานในช่วงเช้า พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ศากยะ) ได้แสดงปาฐกถาว่าวันวิสาขบูชา มีความสำคัญในระดับสากล ไม่จำกัดเพียงเฉพาะแต่ชาวพุทธ เนื่องจาก เป็นวันแห่งปัญญา ที่นำพามนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างมิตรสหาย มีสันติสุขและความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 600 คน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ