เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบหารือกับนาย Cédric Post, Deputy Director of European and International affairs, GIFAS

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ได้พบหารือกับนาย Cédric Post, Deputy Director of European and International affairs, GIFAS พร้อมด้วยอัครราชทูต ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างงาน Paris Air Show หรือ Salon du Bourget ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยในปีนี้ประเทศไทยจะมีคณะภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว และจัดกิจกรรมสัมมนาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทยระหว่างงาน Air Show #LeBourget #ParisAirShow

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ