เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมภริยา ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมภริยา ได้ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 40 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ตลอดจนทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของไทยในกรุงปารีสที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในขณะที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส

นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้รับฟังธรรมเทศนาจากดร. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ให้มาร่วมงาน International Vesak Day 2019 เพื่อเป็นองค์ปาฐกและร่วมคณะอภิปราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 ณ องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ พร้อมกับพระครูสังฆสิทธิกร อลันแอลแฟริส จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารด้วย

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ และการติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผ่านช่องทางออนไลน์แก่คณะนักศึกษา เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารในกรณีฉุกเฉินและประโยชน์ในการเผยแพร่ข่าวสารทั่วไปของคณะนักศึกษาและสถานเอกอัครราชทูตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจอื่นๆ