เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบหารือกับนาง Catherine Geslain-Lanéelle, Ministerial Delegate to the Minister of Agriculture and Food

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) ได้พบหารือกับนาง Catherine Geslain-Lanéelle, Ministerial Delegate to the Minister of Agriculture and Food ซึ่งขอเข้าพบเอกอัครราชทูตฯเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในนามสาธารณรัฐฝรั่งเศส และในนามสหภาพยุโรป และขอรับการสนับสนุนคะแนนเสียงจากประเทศไทยในการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ในการประชุมสมัชชา (FAO Conference) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี การดำรงตำแหน่งมีวาระ 4 ปี (สามารถได้รับการเลือกตั้งซ้ำได้ 1 ครั้ง) นาง Geslain-Lanéelle ให้ความสนใจและมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาเกษตรกรรม การพัฒนาชนบท รวมทั้งประเด็นความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแสดงความพร้อมที่จะนำองค์กร FAO ให้มีบทบาทในการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งบทบาทในการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน และองค์กรในเครือของกลุ่มธนาคารโลกต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ไทยให้ความสำคัญกับการเกษตร อาหาร ซึ่ง FAO สามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนวิถีให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ การประมงก็มีความสำคัญต่อไทย โดยเฉพาะการที่ไทยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการประมง IUU ซึ่งสหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองเมื่อต้นปี 2562

 

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ