คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอากาศยานและอวกาศ (Paris Air Show)

คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี นำโดยนางลัษมณ อรรถาพิช รองเลาธิการ สกพอ. และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่ปรึกษาพิเศษ สกพอ. และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอากาศยานและอวกาศ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายน 2562 โดยมีภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย และคณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับ MRO ในเอเชียแปซิฟิก จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของฝรั่งเศส (หรือ GIFAS – Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการ MRO แห่งใหม่ในประเทศไทยบริเวณสนามบินอู่ตะเภา และบรรยากาศการประกอบกิจการสาขาอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยโดยผู้แทนบริษัท Revima


และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ร่วมกับสำนักงานอีอีซีและ GIFAS จัดสัมมนา Roundtable ที่งาน Paris Air Show หรือ Salon du Bourget เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมากร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นาย Pierre Jaffreม นาย Chirstophe Cador และผู้แทนบริษัท Lenso และบริษัท Senior Aerospace มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 70 คน
และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงาน networking reception ในเย็นวันเดียวกันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นโอกาสให้นักธุรกิจไทยและฝรั่งเศสได้ทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับลู่ทางการประกอบธุรกิจร่วมกันต่อไป อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศได้พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยและฝรั่งเศสที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนอีกด้วย อาทิ สำนักงาน อีอีซี สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ กรุงปารีส และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศส

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ