คณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นาย Nicolas Houzelot ได้ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายดำรง ใคร่ครวญ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่เก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ ซึ่งหอจดหมายเหตุฯ ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุฯ ได้นำเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายฉบับของฝรั่งเศส อาทิ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1958 หนังสือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิหาร Notre Dame de Paris และหน่วยวัดกิโลกรัมซึ่งได้จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อช่วงปี ค.ศ. 1794

นอกจากนี้ นาย Nicolas Houzelot ยังได้นำเอกสารที่มีความสำคัญต่อประสัติศาสตร์ของไทยมาให้คณะได้ชม อาทิ จดหมายเหตุของ Laloubert บันทึกของ Chevalier de Chaumont, และหนังสือขอพระราชทานลาพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของโกษาปาน โดยเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ซึ่งยังถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพที่ดีเยี่ยม ท้ายที่สุด นาย Nicolas Houzelot ได้มอบสำเนาพระราชสาส์นของรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในสมัยนั้น คือ นาย Emile Loubet เมื่อปี ค.ศ. 1905 ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ