ครูบาชัยยาปัถพี ชยฺยรตฺนจิตฺโต แสดงธรรมเทศนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 14:30 น. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ได้นิมนต์ครูบาชัยยาปัถพี ชยฺยรตฺนจิตฺโต แห่งสถานธรรมดอยดวงแก้วสัพพัญญู จ.เชียงราย เยือนทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อร่วมสนทนาธรรม โดยในโอกาสนี้ ครูบาชัยยาปัถพีได้แสดงธรรมเทศนาและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ