เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบหารือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และคณะ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบหารือกับนางสาวศศิสุภา สุคนธทรัพย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาแนวทางการขยายธุรกิจด้าน cargo โดยเฉพาะด้านการบริการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยมายังประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) และคณะ ได้หารือกับตัวแทนผู้นำเข้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ของฝรั่งเศส ได้แก่ นาย William Rattanavan (บริษัท Tang Frère) และนาย Alex Lu (บริษัท Senko Distribution) เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทยในตลาดฝรั่งเศส รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ