เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ในการเดินทางเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอากาศยานของฝรั่งเศส (Paris Air Show)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ต้อนรับพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ซึ่งเดินทางมายังกรุงปารีสตามคำเชิญของรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าอากาศยานของฝรั่งเศส (Salon du Bourget หรือ Paris Air Show) ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2562 เพื่อหาลู่ทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสในด้านการป้องกันประเทศ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ