เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะนักธุรกิจด้านการบินต่างชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะนักธุรกิจด้านการบินต่างชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงาน ร่วมกับ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงาน BOI ประจำกรุงปารีส ตลอดจนคณะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และคณะจาก Farnborough International เข้าร่วม โดยทุกฝ่ายได้หารือความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือด้านการบินและศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานด้านการบินระดับโลกในอนาคตด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ