เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งบริษัท Vencorex

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งบริษัท Vencorex ซึ่งเป็นบริษัทที่ PTT-Global Chemical (PTT-GC) ลงทุนซื้อหุ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อผลิตสารประกอบที่เป็นส่วนประกอบในสีและสารเคลือบพื้นผิวเพื่อให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น หรือมีความเงางาม และได้เพิ่มการลงทุนจนปัจจุบัน PTT-GC ถือหุ้นใน Vencorex ร้อยละ 90 โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่บริษัทที่เป็นการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของไทยในฝรั่งเศสเติบโตและมีความมั่นคง และมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจและการจ้างงานของเมือง Pont de Claix และพื้นที่ใกล้เคียง (มีพนักงานกว่า 600 คน) รวมทั้งขอบคุณบริษัทหุ้นส่วนและคู่ค้า รวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนกิจการของไทย 

จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 130 เฮกตาร์ เป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีระบบควบคุมและตรวจสอบการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และมีระบบป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีที่รัดกุม

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ