คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) ได้ร่วมคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติส่งเรื่องการพิจารณากลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกกลับมาให้ไทยดำเนินการเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไปในอนาคต และได้มีมติบรรจุเมืองโบราณศรีเทพ และกลุ่มปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัดในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก ซึ่งจะมีการพิจารณาสถานที่ดังกล่าวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเป็นมรดกโลกต่อไป

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม Thai Night ซึ่งมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยคุณสิริกิติยา เจนเซน และการกล่าววิสัยทัศน์เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐภาคีในการสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก วาระปี 2562-2566 ของไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวกเกตุแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก


ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ