พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ จำนวนประมาณ ๖๐ คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างท้องถิ่นของหน่วยงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระครูปลัดชัชวาล ปญฺญาธโร วัดพุทธบูชา รูเบซ์ พระมหาสุริยา วัดพุทธนานาชาติ เมือง Villejuif และคณะสงฆ์ จำนวน ๕ รูป ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยฯ ได้ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ