งาน ASEAN Family Day ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงปารีส คณะกรรมการอาเซียนในกรุงปารีส (ASEAN Committee in Paris) จัดงาน ASEAN Family Day ณ เมือง Croissy-sur-Seine ได้รับการต้อนรับโดย นาย Jean-Roger Davin นายกเทศมนตรีเมือง Croissy-sur-Seine โดยมีเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนและสมาชิกครอบครัว เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและแบ่งปันอาหารประจำชาติทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนในต่างแดน

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ