การให้บริการของฝ่ายกงสุลในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสจะงดให้บริการหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนราษฎร เนื่องจากภารกิจกงสุลสัญจรที่เมืองรูเบซ์ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ฝ่ายนิติกรณ์ยังเปิดให้บริการปกติ

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ