เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และคณะสงฆ์ เดินทางเยือนกรุงปารีส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม รับถวายสักการะ ในการที่นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย และตัวแทนชุมชนไทยในกรุงปารีส เข้ากราบถวายสักการะ ในโอกาสมหามงคลรับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะในราชทินนามที่ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยการเดินทางเยือนกรุงปารีสในครั้งนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทย และพระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง และคณะสงฆ์ ได้ปฏิบัติศาสนกิจและสำรวจพื้นที่ขยายสร้างวัดไทยในฝรั่งเศสด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ