พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายมักซิม โพลียาคา (Mr. Maksym Polejaka) บุคคลสัญชาติฝรั่งเศส ที่ได้ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จ. เชียงราย

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ นายมักซิม โพลียาคา (Mr. Maksym Polejaka) บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2561

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายมักซิม โพลียาคา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ตัวแทนชุมชนไทยในปารีส รวมถึงผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องนายมักซิมฯ ที่ได้ร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ด้วยความกล้าหาญ เสียสละทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญา จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากถ้ำหลวงได้เป็นผลสำเร็จ

****************

 

 

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ