โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองสตราสบูร์ก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) มีชาวไทยและครอบครัวมารับบริการต่าง ๆ เช่น ขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน จดสูติบัตร รับรองเอกสาร/นิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไปรวมมากกว่า 100 รายการ

นอกจากนี้ นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ตัวแทนชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในเมืองสตราสบูร์กและเมืองใกล้เคียง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณคนไทยในเมืองสตราสูบร์กที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเตรียมพร้อมเอกสารสำหรับการมารับบริการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำหรับชาวไทยในเมืองอื่น ๆ โปรดติดตามประกาศทาง Facebook สถานเอกอัครราชทูต ThaiEmbassyParis เกี่ยวกับการจัดกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ