พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีและกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่สมรส และตัวแทนชุมชนไทยเข้าร่วม

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้นำหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมคู่สมรส และตัวแทนชุมชนไทยร่วมวางพวงมาลา จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เวลา ๑๐.๓๙ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที

ต่อมาเมื่อเวลา ๑๐.๔๕ น. เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และคณะพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย กรุงปารีส และวัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ได้เจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งตัวแทนชุมชนไทยในฝรั่งเศส ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ