งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประมาณ 200 คน อาทิ นาย Thierry MATHOU อธิบดีกรมกิจการเอเชียฯ กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส และข้าราชการ นาย François CORBIN รองประธาน MICHELIN และประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศส-ไทย ภายใต้สภานายจ้างฝรั่งเศส (MEDEF International) คณะทูตานุทูต ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สื่อมวลชน ตัวแทนสมาคมและชุมชนไทยในฝรั่งเศส ตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสฯ และ Friends of Thailand เป็นต้น

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยได้กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า ได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัย และทรงได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา โดยสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award) ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อีกทั้งยังได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมา ว่า มีความก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีโครงการความร่วมมือทั้งในด้านเศรฐกิจ การทหาร การศึกษาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้ถือโอกาสดังกล่าวขอบคุณภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศที่ได้สนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมภายใต้ Thailand 4.0

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ยังได้ถือโอกาสนี้ ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select โดยในปีนี้ มีร้านอาหารไทยที่ได้รับเลือกจำนวน 5 ร้าน ได้แก่ 1. ร้าน L’Orchidée (เมือง Altkirch) ได้รับเลือกให้เป็น Thai Select Premium 2. ร้าน Khun Arkorn (กรุงปารีส) 3. ร้าน Thai Thai (กรุงปารีส) 4. ร้าน Bangkok Royal (เมือง Lyon) และ 5. ร้าน Khrua Thai (เมือง Mulhouse) ได้รับเลือกให้เป็นร้าน Thai Select

สำหรับการจัดงานวันชาติในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการแสดงเปียโนและไวโอลินการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาไทยในฝรั่งเศส ตลอดจนได้จัดให้มีซุ้มอาหารไทยชนิดต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านอาหารไทยที่ได้รับรางวัล Thai Select และเครื่องดื่มจากบริษัท Silpin เบียร์ช้าง และเบียร์สิงห์ เพื่อเป็นการเผยแพร่อาหารและเครื่องดื่มไทย และสนับสนุนกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ