การเปลี่ยนเวลาทำการของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

การเปลี่ยนเวลาทำการของฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนัดหมายเพื่อรับบริการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในเว็บไซต์ www.thaiembassy.fr

ข่าวกงสุล ที่น่าสนใจอื่นๆ