งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 7 ตึกยูเนสโก กรุงปารีส ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ กรุงปารีส โดยในปีนี้ มีคณะทูตและข้าราชการฝ่ายทหารจากประเทศต่าง ๆ ประจำกรุงปารีส หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทย ตัวแทนชุมชนไทย Friends of Thailand รวมทั้งนักเรียนทหารของไทยในฝรั่งเศสเข้าร่วม รวมประมาณ 150 คน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำถึงสายสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดของไทยและฝรั่งเศสที่มีมายาวนาน ว่า เป็นพันธมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแสดงความเชื่อมั่นว่า ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศจะใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหม ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น การฝึกร่วม การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทหาร การแลกเปลี่ยนบุคลากร และความร่วมมือด้านกิจการทางทะเลและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานยืนไว้อาลัยต่อเหตุการณ์แห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่เมืองโคราชเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้กล่าวไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และทุกภาคส่วนที่เข้าระงับเหตุ และได้ขอให้ทุกฝ่ายเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต

อนึ่ง วันกองทัพไทยตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ