พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายฌีล การาชง อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่นายฌีล การาชง อดีตเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ทั้งในระหว่างและภายหลังการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่ง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีภริยาเอกอัครราชทูต ภริยาและบุตรของนายการาชง หัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีสพร้อมคู่สมรส ข้าราชการ ตัวแทนชุมชนไทยในกรุงปารีส รวมถึงผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและยกย่องนายการาชง ที่ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ในทุกมิติ ซึ่งนายการาชงได้กล่าวว่า ตนมีความปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตน และตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเป็นมิตรที่ยาวนานที่สุดของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชีย และตนเห็นว่า ยังมีหลายประเด็นความร่วมมือที่ไทยและฝรั่งเศสจะสามารถร่วมกันผลักดันต่อไปในอนาคต ซึ่งตนพร้อมให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นฟื้นยิ่งขึ้นต่อไป

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่นายการาชง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายการาชงด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ