อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ที่เมืองลียง

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ.) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลียง ในหัวข้อ “ยุคแอนโทรโปซีน: ไทยจะเอาตัวรอดอย่างไรในวิกฤติสิ่งแวดล้อม”

อัครราชทูตได้กล่าวถึงความสำคัญของการระดมความเชี่ยวชาญของบุคคลหลายสาขาในการรับมือกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรอบด้าน และได้อวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา รวมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยในฝรั่งเศส นอกจากนี้ อัครราชทูตได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการส่วนหนึ่งแก่นายกสมาคมฯ

อนึ่ง ส.น.ท.ฝ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2466 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน-นักศึกษาไทยในฝรั่งเศส โดยมีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ส.น.ท.ฝ. ได้ที่ aetf-online.comfacebook.com/AETFpage และ pr.aetf@gmail.com

(ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก ส.น.ท.ฝ.)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ