สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1. วันที่ 7 มี.ค. 2563 ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม จำนวน 949 ราย (เพิ่มขึ้นจำนวน 336 รายใน 24 ชม.) อาการหนัก 45 ราย และมีผู้เสียชีวิต 16 ราย

2. เมื่อคืนวันที่ 6 มี.ค. 2563 นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้ประกาศเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสใน จ.Oise และ จ. Haut Rhin อาทิ
– ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก และปิดโรงเรียนทุกระดับเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.
– จำกัดการชุมนุม ยกเว้นการชุมนุมที่จำเป็นและการชุมนุมที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย (การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 และ 22 มี.ค.)
-ให้คนกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ(ผู้มีโรคประจำตัวและผู้สูงวัย) เดินทางออกจากที่พักให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

3.รมว. สธ. ได้แถลงมาตรการเตรียมความพร้อมและคำแนะนำที่สำคัญ ดังนี้
– สถานพยาบาลและบ้านพักคนชราทุกแห่งได้เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสในระดับที่ 3
– ไม่แนะนำให้เยี่ยมผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นที่ที่พักหรือที่บ้านพักคนชรา ยกเว้นกรณีพิเศษ
– ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยใน รพ.มากกว่าครั้งละ 1 คน และห้ามเด็กและผู้มีอาการเจ็บป่วยเข้าเยี่ยมผู้ป่วย (รวมทั้งแผนกสูตินารีในกรณีการเยี่ยมหลังคลอดบุตร)
– อนุญาตให้ยกเว้นการตรวจการติดเชื้อไวรัสหากมีจำนวนผู้ต้องสงสัยว่าติดเขื้อจำนวนมากเกินกว่าที่สถานพยาบาลแต่ละแคว้นจะสามารถรองรับได้ แต่ยังคงตรวจสอบการติดเชื้อต่อผู้ที่มีอาการหนักและผู้ที่รับการรักษาใน รพ.อยู่แล้ว และอนุญาตให้มีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์โดยทางโทรศัพท์/วีดีโอได้
– ย้ำว่าประชาชนทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย
– อนุญาตให้ร้านขายยาสามารถผลิตเจลล้างมือได้เองเพื่อสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
– อนุญาตให้สามารถเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจว่าติดเชื้อไวรัสหรือไม่ที่นอกสถานพยาบาลได้

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ