สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันที่ 8 มี.ค.2563 (สถานะเวลา 15.00 น.) ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสมจำนวน 1,126 ราย​ (เพิ่ม​ขึ้น​ 177 ราย)​ เสียชีวิตจำนวน 19 ราย

2.รมว.สธ. ฝรั่งเศสได้แถลงสรุปสถานการณ์ สาระสำคัญ ดังนี้

2.1 ที่ประชุมสภาป้องกันประเทศวันนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสในทุกมิติ โดยรัฐบาลยังคงระดับการแพร่ระบาดไว้ที่ระดับที่ 2

2.2 มาตรการชะลอการแพร่ระบาดจะได้รับการพิจารณาต่างกันในแต่ละพื้นที่และเท่าที่จำเป็น

2.3 ได้มีการกำหนดมาตรการสำหรับทั่วประเทศ ได้แก่
– ห้ามการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 1,000 คน โดยทางการ ฝศ. จะประกาศว่าการชุมนุมใดยังสามารถดำเนินการได้อยู่ (การชุมนุมที่จำเป็น อาทิ ระบบขนส่งมวลชน)
– จะออกประกาศ รมว. สธ. เพื่อให้การให้คำปรึกษาทางแพทย์แบบทางไกลสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และให้เลิกจำกัดจำนวนชั่วโมงทำการล่วงเวลาของบุคลากรทางการแพทย์

3. นอกจากนั้น ได้มีการประกาศปิดสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษาทุกแห่งในเมือง Ajaccio แคว้น Corse เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2563

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ