ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันที่ 11 มี.ค. 2563 (สถานะเวลา 15.00 น.) ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม จำนวน 2,281 ราย (เพิ่มขึ้น 497 ราย) อาการหนัก 105 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 48 ราย (เพิ่มขึ้น 15 ราย เป็นผู้ชาย 25 ราย ผู้หญิง 23 ราย โดย 33 รายมีอายุมากกว่า 75 ปีและส่วนมากมีโรคประจำตัว และ 6 รายมีอายุมากกว่า 65 ปี)

2.ทางการฝรั่งเศสยังคงระดับการแพร่ระบาดอยู่ที่ระดับ 2 โดย Clusters ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 10 อันดับ ได้แก่ Haute Savoie, Oise, Grand Est, Morbihan, กลุ่มที่เดินทางกลับจากอียิปต์, Corse, Aude, Hérault, ตะวันออกของเมือง Montpellier และ Calvados และแคว้นที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ Corse, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, les Hauts de France, Île de France, และ Auvergne Rhône-Alpes

3.สำหรับสถานการณ์ภาพรวมระดับโลก เมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 มี.ค.2563 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)ได้ประกาศปรับระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จากการระบาดในบางพื้นที่ (epidemic) เป็นการระบาดที่แพร่กระจายทั่วโลกและมีผลกับคนจำนวนมาก (pandemic) แล้ว

4.ในการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ประจำวันในช่วงค่ำวันที่ 11 มี.ค.2563 รมว.สาธารณสุขได้ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศส กล่าวคือ การชะลอการแพร่ระบาด และการเตรียมความพร้อมการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และว่าอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่เท่ากันทั่วประเทศเป็นผลให้มีมาตรการในพื้นที่แตกต่างกัน โดยพื้นที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางใหม่ในฝรั่งเศส ได้แก่ Corse ทั้งเกาะ และพื้นที่ใกล้เมือง Montpellier ทำให้แคว้น Corse ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งถึงวันที่ 29 มี.ค. (เดิมปิดเพียงเมือง Ajaccio) และ 16 เมืองทางตะวันออกของเมือง Montpellier ประกาศปิดสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา 2 สัปดาห์ ห้ามการชุมนุม และขอให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พัก นอกจากนั้น ยังได้มีมาตรการห้ามเข้าเยี่ยมที่บ้านพักคนชราและแผนกรักษาระยะยาวใน รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ

5.เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร รวมทั้งผู้แทนจำหน่าย ได้เข้าพบ รมว. เกษตรฯ และ รมช. ศก. การคลังฝรั่งเศส เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดย รมต. ทั้งสองให้ความมั่นใจต่อภาคเอกชนว่า รัฐบาลจะรับประกันให้ระบบโลจิสติกส์การขนส่งอาหารยังสามารถกระทำได้ ถึงแม้ว่าอาจมีการปิดพื้นที่บางพื้นที่ในอนาคต รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงโกดังเก็บสินค้าและร้านค้าได้ด้วย ซึ่งภาคเอกชนได้แจ้งว่า ปัจจุบันได้ปรับแผนการผลิตให้สามารถผลิตอาหารได้เพิ่มมากขึ้น (รวมทั้งกรณีที่อาจมีพนักงานจำนวนน้อยลง) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคครัวเรือนซึ่งเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการปิดสถานศึกษาและโรงอาหารของโรงเรียน รวมทั้งมีประชาชนใช้บริการร้านอาหารน้อยลงและหันมาบริโภคที่บ้านมากขึ้น

6.ตามที่จะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่วประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 15 และ 22 มี.ค.2563 นั้น รมว. มหาดไทยฝรั่งเศสได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่คูหาการเลือกตั้งดังนี้
– ให้อำนาจผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้จัดการเลือกตั้งได้ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้
– ให้จัดวางเจลล้างมือและจุดล้างมือสำหรับ ปชช. ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
– ให้มีการฆ่าเชื้อที่แผงลงคะแนนทุกครั้งหลังการลงคะแนน และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องลงคะแนนทุก 30 นาที
– ให้เว้นระยะห่างของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้อย 1 เมตร ในทุกขั้นตอนของการลงคะแนน
– แนะนำให้ประชาชนนำปากกาสีดำหรือน้ำเงินซึ่งหมึกลบไม่ได้มาใช้เอง
– ให้ติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันตนจากการติดเชื้อไวรัส covid-19 ของ ก. สธ. ฝศ. ที่คูหาเลือกตั้ง
– หากสวมหน้ากากอนามัยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หัวหน้าประจำหน่วยเลือกตั้งจะเป็นผู้ตัดสินว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เพียงพอแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่เพียงพอ อาจขอให้ถอดหน้ากากชั่วคราวเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ก่อนการลงคะแนน มิฉะนั้น จะไม่สามารถลงคะแนนได้ (อย่างไรก็ดี ประชาชนสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นลงคะแนนแทนได้ในกรณีป่วยหรือไม่สามารถเดินทางไปลงคะแนนได้)

7. สภาแพทย์และสภาพยาบาลฝรั่งเศสได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วม “หน่วยสนับสนุนด้านสาธารณสุข” (la réserve sanitaire) ซึ่งเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ ต้องการอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในฝรั่งเศสและมีความต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งเปิดรับสมัครผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว
ไม่เกิน 5 ปี หรือเกษียณก่อนเวลาด้วยเหตุผลส่วนตน รวมทั้ง นศ. แพทย์/พยาบาล/paramedical แม้ยังไม่สำเร็จการศึกษา (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.santepubliquefrance.fr/…/reserv…/etre-reserviste)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ