รมว. มหาดไทยฝรั่งเศสแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19

เมื่อคืนวันที่ 16 มีนาคม 2563 รมว. มหาดไทยฝรั่งเศสได้แถลงเพิ่มเติมภายหลังการแถลงของประธานาธิบดีเกี่ยวกับการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ว่า

1.อนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักได้ในกรณี ดังนี้

– ไปทำงานหากไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้และเป็นงานที่จำเป็นไม่สามารถหยุดระงับได้

– ไปจ่ายตลาดซื้ออาหารและสินค้าจำเป็น

– ด้วยเหตุผลทางสุขภาพ

– ด้วยเหตุผลทางครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลที่ต้องการความข่วยเหลือ อาทิ คนใกล้ชิดที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรือผู้ปกครองที่หย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่แต่ต้องเดินทางรับ-ส่งบุตรระหว่างที่พักของแต่ละฝ่าย

– การเดินทางในพื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัย อาทิ การพาสุนัขออกมาทำธุระ การเดินพักผ่อนใกล้บ้านเป็นระยะเวลาไม่นานมาก แต่ไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอล หรือทำกิจกรรมอื่นใดเป็นกลุ่ม

2. จะมีจุดตรวจของ ตร. 100,000 นาย ทั่วประเทศทั้งหน่วยเคลื่อนที่และหน่วยตรวจสอบประจำจุด เพื่อดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
และจากนี้ไปผู้ที่มีความจำเป็นเดินทางออกจากที่พักจะต้อง download แบบฟอร์มจาก website มท. ฝรั่งเศสเพื่อระบุถึงลักษณะ/จุดหมาย/เหตุผลของการเดินทางออกจากที่พัก ซึ่งจะสามารถ download แบบฟอร์มนี้จาก website ของกระทรวง/หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้ในอนาคตด้วย สำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวพนักงาน (carte professionnelle) หรือผู้ที่มีใบรับรองจากนายจ้าง สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวต่อ จนท. ตร. ได้ และสำหรับผู้ที่ไม่มี printer สามารถเขียนใบรับรองบนกระดาษเปล่าได้ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับ 38-135 ยูโร

3. ขอให้จำกัดการเดินทางข้ามประเทศโดยขอให้เป็นการเดินทางที่มีความจำเป็นเท่านั้น และว่า รมว. มหาดไทยประเทศอียูได้ตกลงกัน ดังนี้

– ห้ามคนต่างชาติ (นอกอียู) เดินทางเข้าอียูและพื้นที่ Schengen โดยอนุญาตให้เฉพาะคนชาติประเทศอียู (รวมทั้งบุคคลสัญชาติบริติช) และผู้ที่มีบัตรที่แสดงว่ามีถิ่นพำนักในอียู (เช่น carte de séjour ของฝรั่งเศส) และบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติ และยังคงมีการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจากอียู

– จะมีการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ (ชายแดนทางบก) ที่ชายแดนระหว่างประเทศอียูโดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเท่านั้น อาทิ ผู้ที่มีที่พักในประเทศหนึ่งแต่ต้องเดินทางไปทำงานอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถนำเอกสารรับรองที่พักและสถานที่ทำงานมาแสดงให้ จนท. ดูได้

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ