สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันจันทร์ที่ 16 มี.ค.2563 (สถานะเวลา 15.00 น.) ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม จำนวน 6,633 (เพิ่มขึ้น 1,210 ราย) และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 148 ราย (เพิ่มขึ้น 21 ราย )

2.เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 20.00 น. ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้แถลงทางโทรทัศน์โดยกล่าวว่าขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในสภาวะสงครามด้านสาธารณสุข จึงขอให้ทุกคนจำกัดการพบปะกับผู้อื่นในแต่ละวัน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ดังนี้

2.1 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เวลา 12.00 น. และเป็นเวลา 15 วันเป็นอย่างน้อย จะอนุญาตให้เดินทางออกจากที่พักได้เฉพาะที่จำเป็น ได้แก่ การไปจ่ายตลาด ไปรับการรักษาพยาบาล ไปทำงานในกรณีที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ และไปเดินออกกำลังกาย โดยไม่อนุญาตให้ออกจากที่พักไม่ว่าจะเพื่อไปพบปะครอบครัวหรือเพื่อนฝูง และให้บริษัททุกแห่งต้องพยายามจัดการให้สามารถทำงานจากบ้านได้ หากไม่สามารถทำได้ จะต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ลูกจ้างเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส หากไม่ทำตาม จะมีมาตรการลงโทษ

2.2 เลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบที่สองออกจากกำหนดเดิมในวันที่ 22 มี.ค.2563 ไปก่อน หลังจากที่ได้หารือกับ ปธ. สภาผู้แทนราษฎร ปธ. วุฒิสภา และหัวหน้าพรรคการเมืองทั้งหมด รวมทั้งได้รับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

2.3 ขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก และระมัดระวังต่อ fake news

2.4 การทำงานทั้งหมดของรัฐบาลและรัฐสภาในขณะนี้ จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตนี้เท่านั้น จึงระงับการปฏิรูปทุกอย่าง เริ่มจากการปฏิรูประบบการเกษียณ และรัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายต่อ ครม. ในวันพุธนี้เพื่อให้อำนาจรัฐบาลออกพระราชกำหนดที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการวิกฤตทางสาธารณสุขในครั้งนี้ ซึ่ง ร่างกฎหมายดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันพฤหัสบดีนี้

2.5 ในวันพรุ่งนี้ จะมีการแจกจ่ายหน้ากากอามัยต่อบุคคลากรทางการแพทย์ผ่านร้านขายยาใน 25 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และวันพุธจะมีการแจกจ่ายให้กับพื้นที่อื่น ๆ และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป รัฐบาลจะรับผิดชอบค่าแท็กซี่และค่าโรงแรมที่พักให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ นอกจากนี้ จะมีการผ่อนเบาภาระของ รพ. ใน จ. Grand Est ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดในปัจจุบัน โดยจัดให้บริการ รพ. ทหารชั่วคราวแคว้น Alsace (hôpital de campagne du service de santé des armées)

2.6 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เวลา 12.00 น. จะปิดชายแดนด้านประเทศสหภาพยุโรปและพื้นที่ Schengen และระงับการเดินทางระหว่างประเทศอียูและ ประเทศนอกอียู เป็นเวลา 30 วัน โดยยังอนุญาตให้ชาวฝรั่งเศสที่อยู่ต่างประเทศเดินทางกลับประเทศโดยสามารถติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลฝรั่งเศสในต่างประเทศได้

2.7 จะยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2.8 จะไม่ให้บริษัทใดต้องล้มละลาย และไม่ให้ชาวฝรั่งเศสคนใดไม่มีรายได้ และให้เลื่อนการชำระเงินสมทบประกันสังคมและภาษี และรัฐบาลรับประกันการเลื่อนการจ่ายชำระหนี้ต่อธนาคารภายในวงเงิน 3 แสนล้านยูโร และสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่ประสบปัญหานั้น จะระงับค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปก่อน อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแก๊ส ภาษี และค่าเช่า และจะมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ รัฐบาลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้ภายในวันพรุ่งนี้

3.ตามที่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ได้มีประกาศ ก. สาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษาฝรั่งเศส (Journal Officiel) เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน/ชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส นั้น วันนี้ ได้มีประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ การหมั่นล้างมือ การไอ/จามใส่ข้อศอก การไม่จับมือทักทายและการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยการชุมนุม การประชุม การจัดกิจกรรม หรือการต้อนรับใด ๆ ที่ไม่ถูกห้ามโดยประกาศนี้ ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.2 ห้ามสถานประกอบการ/สถานบริการดังต่อไปนี้ ให้บริการแก่สาธารณชน จนถึงวันที่ 15 เม.ย. 2563
– สถานที่จัดการประขุม สัมมนาและการแสดง หรือสถานที่จัดงานแบบอเนกประสงค์
– ร้านขายสินค้าและศูนย์การค้า ยกเว้นการขายแบบ delivery หรือการมารับของที่ร้านค้า
– ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องดื่ม (อาทิ ร้านขายไวน์ บาร์ ผับ) ยกเว้นการขายแบบ take away และ delivery บริการ room service ของร้านอาหารและบาร์ในโรงแรม และการให้บริการโรงอาหารที่ยังอยู่ภายใต้สัญญา
– สถานที่เต้นรำและการละเล่น
– ห้องสมุดและศูนย์จัดเก็บเอกสาร
– ห้องแสดงสินค้าและงานแฟร์
– สถานกีฬาแบบ indoor
– พิพิธภัณฑ์
– เต้นท์แบบปิดหรือเปิด
– สถานที่กลางแจ้ง
– สถานที่รับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา สถาบันการอบรม Holiday center ศูนย์สันทนการที่ไม่มีบริการค้างแรม
– สถานที่ทางศาสนาสามารถเปิดรับสาธารณชนได้ แต่ครั้งละไม่เกิน 20 คน เว้นแต่พิธีศพ

3.3 สถานประกอบการ/สถานบริการดังต่อไปนี้ ยังสามารถเปิดให้บริการแก่สาธารณชนได้ ได้แก่
– อู่บำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร
– ร้านขายอุปกรณ์รถยนต์
– ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์และจักรยาน
– ร้านขายสินค้าจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
– ร้านขายอาหารแช่แข็ง
– ร้านขายสินค้าอาหารทั่วไป
– ร้านสะดวกซื้อ supermarket/hypermarket
– ร้านขายผลไม้และผัก
– ร้านขายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
– ร้านขายปลาและอาหารทะเล
– ร้านขายขนมปัง เค้กและขนมหวาน
– ร้านขายเครื่องดื่ม
– การแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ยากไร้โดยสมาคม
– สถานีบริการน้ำมัน
– ร้านขายอุปกรณ์สื่อสาร
– ร้านขายคอมพิวเตอร์และ software
– ร้านขายอุปกรณ์สื่อสารทางไกล
– ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
– ร้านขาย นสพ. และเครื่องเขียน
– ร้านขายยา
– ร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์
– ร้านขายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง
– ตลาดสด
– ตู้อัตโนมัติขายสินค้าที่ตั้งอยู่ภายนอกร้าน
– โรงแรมและสถานที่ให้บริการพักแรม
– ที่พักสำหรับการท่องเที่ยวและการให้เช่าที่พักระยะสั้น รวมทั้ง camping หากเป็นที่พักอาศัยหลักของบุคคลนั้น
– ร้านให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งของ
– ร้านให้เช่าเครื่องจักรกลเกษตร
– ร้านให้เช่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง
– บริษัทรับหาแรงงาน
– บริษัทรับหางานชั่วคราว
– ร้านซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และสิ่งของส่วนบุคคล
– ร้านซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
– ร้านซักรีดเสื้อผ้า
– ร้านจัดงานศพ
– บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทประกัน

เครดิตรูปภาพ : BFM tv

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ