สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.วันอังคารที่ 17 มี.ค.2563 ฝรั่งเศสมียอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 สะสม จำนวน 7,730 ราย (เพิ่มขึ้น 1,097 ราย รักษาหายแล้ว 602 ราย ยังรักษาอยู่ที่ รพ. 2,579 ราย และส่วนหนึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้าน) มีอาการหนัก 699 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 175 ราย (เพิ่มขึ้น 27 ราย โดยร้อยละ 7 ของผู้เสียชีวิตอายุน้อยกว่า 65 ปี) แคว้นที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ Corse, Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Hauts de France, Île de France, Auvergne Rhône-Alpes ทั้งนี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสองเท่าในทุก ๆ 3 วัน

2.อธิบดีกรมสาธารณสุขได้กล่าวย้ำในช่วงการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์ประจำวัน ว่า

– หากมีอาการป่วยเล็กน้อย (มีไข้ ไอ เจ็บคอ) ขอให้อย่าเดินทางไปแผนกฉุกเฉินของ รพ.หรือไปพบแพทย์ แต่ขอให้โทรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ หากมีอาการหนักขึ้น กล่าวคือ มีอาการหายใจลำบากและมีไข้สูงมากเป็นเวลาหลายวัน จึงโทรเบอร์ฉุกเฉิน (หมายเลข 15) ทั้งนี้ ประกันสังคมฝรั่งเศสจะคืนเงินค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ทางไกลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เต็มจำนวน สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

– บุคคลทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย กล่าวคือ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ ได้มีใช้เพียงพอ

– การสวมถุงมือไม่สามารถกันการติดเขื้อไวรัสได้ดี เนื่องจากเมื่อสวมใส่ถุงมือแล้ว หากจับสิ่งของหรือพื้นที่ติดเชื้อก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสไปยังที่อื่น ๆ ได้อยู่ดี จึงควรหมั่นล้างมือให้สะอาดมากกว่า

3.นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ช่อง France 2 เมื่อเวลา 20.00 น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

– ขอความร่วมมือจากชาวฝรั่งเศสเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ โดยในวันพรุ่งนี้ รัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายเสนอเพิ่มอัตราโทษปรับจาก 38 ยูโร เป็น 135 ยูโร โดยสามารถปรับมากกว่า 135 ยูโรได้ในบางกรณีด้วย

– ชี้แจงว่า เมื่อเดือน ม.ค. อดีต รมว.สาธารณสุขได้มีข้อห่วงกังวลต่อการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือน มี.ค. จริง แต่ในขณะนั้น คณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไม่เห็นความจำเป็นของการเลื่อนการเลื่อนตั้ง และก่อนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รอบแรก เมื่อวันที่ 15 มี.ค รัฐบาลได้คำแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ว่าหากปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ คูหาเลือกตั้ง ก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้

– ตอบคำถามว่า ในช่วง 15 วันนี้ ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมพิธีฝังศพได้ และว่าหากเดินทางไปทำงานเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องทำใบรับรองใหม่รายวัน แต่ต้องมีใบรับรองของนายจ้างประกอบด้วย

– ชี้แจงว่า อียูต้องประสานมาตรการร่วมกันต่อต้านเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งขณะนี้อิตาลีและสเปนก็มีมาตรการให้ประชาชนไม่ออกจากที่พักเช่นกัน ทั้งนี้ หากในอนาคต สหราชอาณาจักรยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวด ก็อาจส่งผลให้ฝรั่งเศสต้องพิจารณาทบทวนเรื่องการอนุญาตให้คนบริติชเข้าประเทศ

– รัฐบาลยังไม่ได้พิจารณาเรื่องมาตรการห้ามการปลดพนักงานออกจากงาน โดยขณะนี้เน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทและผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้มีความจำเป็นต้องปลดพนักงาน

– หากจำเป็น รัฐบาลอาจแปรรูปกิจการเอกชนเป็นของรัฐ (Nationalization) สำหรับธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ อาทิ Air France

– ถึงแม้ว่าการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะติดลบ ร้อยละ 1 และมีการขาดดุลงบประมาณถึงร้อยละ 3.9 แต่รัฐบาลยังมุ่งหน้าแก้ปัญหาวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้อย่างเต็มที่ต่อไป

4.โฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ว่า อาจมีการขยายระยะเวลาของมาตรการห้ามออกจากที่พักได้มากกว่า 15 วัน โดยในขณะนี้ รัฐบาลยังมิได้พิจารณาให้มี curfew (การห้ามออกจากที่พักในห้วงเวลาที่กำหนด) และอาจพิจารณาย้ายผู้ป่วยจาก จ. Grand Est บางส่วนไปรักษาที่ รพ. จังหวัดอื่น ๆ ที่มีจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าได้ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งว่า แพทย์ฝรั่งเศสกำลังทดสอบประสิทธิภาพของยา Chloroquine (ยารักษามาลาเรีย) ซึ่งปรากฏว่ารักษาได้ผลดีในผู้ป่วย 24 รายที่ Marseille แต่ยังคงต้องทดสอบประสิทธิภาพของการรักษาในเมืองอื่น ๆ และต่อผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น ก่อนที่จะสามารถประกาศได้ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาจริง

5. รมว.เศรษฐกิจและการคลังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการรับประโยชน์จากกองทุนสำหรับผู้ประกอบการว่า ต้องเป็น บริษัทที่ต้องปิดทำการ (ร้านอาหาร ร้านค้าและสาขาท่องเที่ยว) หรือ SMEs ที่สูญเสียรายได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ในเดือน มี.ค. หรือ SMEs ที่ประกอบการอิสระ และบริษัทขนาดเล็กมากที่มีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านยูโร/ปี โดยกองทุนดังกล่าวมีมูลค่า 1 พันล้านยูโร และเป็นกองทุนสำหรับเดือน มี.ค. นี้เท่านั้น ซึ่งบริษัทที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 1,500 ยูโร หลังการกรอกข้อมูลบน website ของ Direction générale des finances publiques (ระบบจะเปิดทำการภายใน 15 วัน)

6. องค์กรยาได้ประกาศจำกัดการจำหน่ายยาพาราเซตามอลเพียงคนละ 1 กล่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการเป็นไข้ และ 2 กล่องสำหรับผู้ที่เป็นไข้หรือมีอาการปวดเมื่อย ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยห้ามการจำหน่ายออนไลน์ด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกักตุนยาเกินความจำเป็น

7.สำนักงานตำรวจ (Préfecture​ de​ Police)​ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2563 ว่า สำนักงานฯ ปิดรับคำร้องเกี่ยวกับบัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour)ในฝรั่งเศสทั้งหมดจนกว่าจะมีประกาศแจ้งต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงอนุโลมให้เอกสารดังต่อไปนี้ที่จะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2563 ขยายอายุต่อไปอีก 3 เดือน

– วีซ่าพำนักระยะยาว (type D​ หรือตามข้อมูล​ที่​ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16162)

– บัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) โดยไม่รวมถึงบัตรถิ่นพำนักสำหรับนักการทูต

– ใบอนุญาตให้พำนักอาศัยชั่วคราว (autorisations provisoires)

– ใบรับรองคำขอลี้ภัย

– ใบพำนักชั่วคราวที่ใช้ระหว่างขอรับบัตรถิ่นพำนัก (récépissé)

อย่างไรก็ดี สำนักงานตำรวจแนะนำว่า ผู้ที่ถือเอกสารที่กำลังจะหมดอายุและได้สิทธิดังกล่าว ไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศ เพราะอาจมีอุปสรรคในการเดินทางกลับเข้าประเทศอีกครั้ง

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ