สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 1 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1. วันพุธที่ 1 เม.ย.2563 (สถานะเวลา 14.00 น.)
– ยอดผู้ป่วยสะสม จำนวน 56,989 ราย (เพิ่มขึ้น 4,861 ราย) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการตรวจ Test PCR
– รักษาอยู่ที่ รพ. 24,639 ราย (เพิ่มขึ้น 1,882 ราย) และรักษาหายออกจาก รพ.แล้ว 10,935 ราย
– อาการหนัก 6,017 ราย (เพิ่มขึ้น 452 ราย) โดยร้อยละ 34 ของผู้ป่วยอาการหนักอายุน้อยกว่า 60 ปี และมี 80 รายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี และร้อยละ 60 อายุระหว่าง 60 – 80 ปี
– เสียชีวิตที่ รพ. 4,032 ราย (เพิ่มขึ้น 509 ราย)

2. ประธานาธิบดีฝรั่งเศสชูสโลแกน “France unie” เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวฝรั่งเศสทั้งประเทศในการรับมือและเอาชนะวิกฤต Covid-19

3. สถานการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

3.1 สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสได้เริ่มตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลในการบริหารจัดการวิกฤติทางสาธารณสุขโดยขอให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป โดยเป็นการสอบถามและชี้แจงผ่านทาง vdo conference ทุกวันพุธ สำหรับการสอบถามข้อมูลครั้งแรกในวันนี้ มี นรม. และ รมว.สาธารณสุข เป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อ สส. จำนวน 31 คน และ ปธ. กลุ่มพรรคการเมือง 8 กลุ่ม เกี่ยวกับการขาดแคลนหน้ากากอนามัย การ test หาผู้ติดเชื้อ และยารักษา รวมทั้งความเหมาะสมของมาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ และการขาดการเตรียมการรับมือกับวิกฤติของรัฐบาล ทั้งนี้ สภาฯ สามารถขอให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมี นส. ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย

3.2 เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 รมว.มหาดไทยฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ช่อง LCI ว่า (1) กำลังเตรียมความพร้อมให้ห้อง lab ของ ตร. และ gendarmerie สามารถตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่ง รพ.ได้เก็บตัวอย่างทางชีวภาพส่งมาให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบได้ โดยปัจจุบันมีความร่วมมือดังกล่าวแล้วระหว่าง Gendarmerie กับ รพ. เมือง Garches จ. Hauts-de-Seine (2) ในช่วง 15 วันแรกของมาตรการห้ามออกจากที่พัก จนท. ตร. ได้ทำการตรวจสอบแบบฟอร์มออกจากที่พักแล้วจำนวน 5.8 ล้านครั้ง และได้ลงโทษปรับผู้ฝ่าฝืนมาตรการฯ แล้ว 359,000 ครั้ง และ (3) ย้ำเตือนห้ามการเดินทางพักผ่อนระหว่างช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิโดยเด็ดขาด และได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวทุกแห่งตรวจสอบอัตราการเช่าที่พักระยะสั้นและให้ จนท. ตร. เพิ่มการตรวจสอบตามเส้นทางหลักของการเดินทางไปพักผ่อนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2563

3.3 ครม.ฝรั่งเศสได้พิจารณาออก พรก. อีก 5 ฉบับเพื่อรับมือวิกฤติด้านสาธารณสุขครั้งนี้ โดยหนึ่งใน พรก. บัญญัติให้สามารถเพิ่มเงินพิเศษแก่ลูกจ้างได้จากเดิมไม่เกิน 1,000 ยูโร เป็น 2,000 ยูโรซึ่งเป็นเงินที่ไม่ต้องเสียภาษีและเงินสมทบประกันสังคม นอกจากนี้ นายจ้างยังสามารถพิจารณาฝ่ายเดียวให้เงินดังกล่าวแก่ลูกจ้างเพียงบางกลุ่มเท่านั้น (เดิมต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกจ้างทั้งหมด) ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบแทนลูกจ้างที่ยังคงมาปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นในระหว่างมาตรการห้ามออกจากที่พักได้เป็นพิเศษ โดยสามารถให้เงินดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563

3.4 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ออกมาตรการเพิ่มเติมให้ความช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัย จำนวน 60,000 ราย ซึ่งครึ่งหนึ่งอยู่บริเวณแคว้น Ile-de-France โดยจะแจกคูปอง (chèques-services)วันละ 7 ยูโรต่อคน (เป็นงบประมาณ 15 ล้านยูโร) ซึ่งสามารถนำไปแลกซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นอื่น ๆ ได้ที่จุดรับแลกคูปองกว่า 220,000 จุดทั่วประเทศโดยสมาคมและมูลนิธิที่ดูแลผู้ยากไร้ในพื้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแจกจ่ายคูปองดังกล่าว อาทิ la Fondation Abbé-Pierre, le Secours catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge และ le Secours populaire ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ 1,000 รายติดเชื้อไวรัส covid-19 แล้ว ซึ่งได้รับการรักษาดูแลในศูนย์ที่พักพิเศษจำนวน 40 แห่งทั่วประเทศ

3.5 รมว. ก.งบประมาณแผ่นดิน (ministre des Comptes publics) แจ้งว่า ณ วันที่ 1 เม.ย. เวลา 12.00 น. มีบริษัทขนาดเล็กมาก (TPE) และผู้ประกอบการอิสระ (ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 1 ล้านยูโรต่อปีและมีลูกจ้างน้อยกว่า 10 คน) จำนวน 204,257 ราย ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือของรัฐ (fonds de solidarité)แล้วโดยจะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด จำนวน 1,500 ยูโร เพื่อชดเชยการขาดรายได้ ขณะที่ รมว.แรงงานได้แจ้งว่า ณ วันที่ 1 เม.ย. มีบริษัท 337,000 แห่ง ประสงค์ใช้มาตรการพักงานพนักงานโดยยังคงให้เงินเดือนอยู่ (chômage partiel) สำหรับพนักงานจำนวน 3.6 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่ 27 มี.ค. ถึง 117,000 แห่ง

 

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ