สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.สถิติวันพฤหัสบดีที่ 9 เม.ย.2563

– ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจากการตรวจ Test PCR จำนวน 86,334 ราย (เพิ่มขึ้น 4,286 ราย) และที่บ้านพักคนชรา 31,415 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 117,749 ราย (เพิ่มขึ้น 4,799 ราย)

– รักษาอยู่ที่ รพ. 30,767 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 3,000 ราย และรักษาหายออกจาก รพ. แล้วมากกว่า 23,200 ราย (เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ราย)

– อาการหนัก 7,066 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 369 ราย ร้อยละ 33 อายุน้อยกว่า 60 ปี และร้อยละ 61 อายุระหว่าง 60 – 80 ปี และมี 105 รายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี

– เสียชีวิตที่ รพ. 8,044 ราย (เพิ่มขึ้น 424 ราย) เสียชีวิตที่บ้านพักคนชรา 4,166 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 12,210 ราย (เพิ่มขึ้น 1,341 ราย)

*หมายเหตุ : ข้อมูลบ้านพักคนชราที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากได้รับข้อมูลจากบ้านพักคนชราจำนวนหลายแห่งมากขึ้น มิใช่จำนวนที่เพิ่มขึ้นภายใน 24 ชม.

อัตราผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค.(สัปดาห์ที่ 13 ของปี) เพิ่มมากกว่าปกติเป็นร้อยละ 32 และสัปดาห์ที่ 14 ของปี ร้อยละ 41 โดยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 14 ของปีใน 8 แคว้น ได้แก่ Grand Est, Île de France, Hauts de France, Bourgogne Franche – Comté, Centre Val de Loire , Auvergne Rhône-Alpes, Pays de la Loire, และ Normandie และใน 7 จ. ได้แก่ จ. Haut-Rhin, Moselle, Paris, Seine-Saint-Denis, Haut de Seine, Val de Marne และ Val d’Oise มีอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่มมากกว่าปกติสูงที่สุดในปัจจุบัน

2. มาตรการห้ามออกจากที่พัก : เมื่อคืนวันที่ 8 เม.ย.2563 สำนักงานประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ประกาศว่า จะขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการห้ามออกจากที่พักจากเดิมที่กำหนดสิ้นสุดในวันที่ 15 เม.ย.2563 ออกไปอีกระยะหนึ่งแต่ยังไม่ระบุว่าถึงเมื่อใด และแจ้งว่าประธานาธิบดีมีกำหนดแถลงทางโทรทัศน์ในคืนวันจันทร์ที่ 13 เม.ย. (เลื่อนจากกำหนดเดิมในวันที่ 9 เม.ย.) จึงคาดว่าประธานาธิบดีจะเป็นผู้แถลงกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างนี้ฝ่ายบริหารยังคงต้องรอประเมินสถานการณ์ก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ สภาวิทยาศาสตร์ covid-19 (le Conseil scientifique covid-19)ได้เคยให้ความเห็นว่าควรบังคับใช้มาตรการห้ามออกจากที่พักเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ซึ่งวันที่ 15 เม.ย.จะครบระยะ 4 สัปดาห์เท่านั้น ขณะที่ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 38 พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการห้ามออกจากที่พักไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.เป็นอย่างน้อย (ผลการสำรวจของ BFM)

3. สถานการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

3.1 ประธานาธิบดีฝรั่งเศสตรวจเยี่ยมพื้นที่ : เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 9 เม.ย. ประธานาธิบดีพร้อมด้วยนาย Jean-François Delfraissy ปธ. สภาวิทยาศาสตร์ covid-19 ได้เดินทางเยือน รพ. Kremlin-Bicêtre จ. Val-de-Marne เพื่อพบปะคณะนักวิจัยและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดสอบการรักษาอาการป่วยของผู้ติดเชื้อฯ โดยเฉพาะโครงการ Discovery ของอียู และโครงการ Corrimuno ของกลุ่ม รพ. กรุงปารีสร่วมกับเครือข่าย REACTing

หลังจากนั้น ประธานาธิบดีได้เดินทางไปยังเมือง Marseille เพื่อหารือกับ ศ.นพ. Didier Raoult เกี่ยวกับการใช้ยา hydroxychloroquine ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการทดสอบรักษาผู้ป่วยแล้ว 1,000 รายและเบื้องต้นมีผลที่ดี โดยขณะนี้กำลังสรุปผลการทดสอบ

3.2 รมว.มหาดไทยชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร : เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2563 รมว.มหาดไทยได้แจ้งข้อมูลว่า (1)ปัจจุบัน จนท. ตร.ได้ทำการตรวจสอบแบบฟอร์มขออนุญาตออกจากที่พักแล้ว 9.5 ล้านครั้ง และได้ออกใบสั่งต่อผู้ฝ่าฝืนแล้วมากกว่า 568,000 ครั้ง โดยอาจมีการตีความข้อยกเว้นที่คลาดเคลื่อนไปบ้างของ จนท. แต่ยังไม่พบการกระทำผิดร้ายแรงของ จนท. (2) ก.มหาดไทยได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน 40 ล้านชิ้นโดยจะได้รับ 14 ล้านชิ้นภายในวันที่ 26 เม.ย. และได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ ขรก.มหาดไทยแล้ว 3.6 ล้านชิ้น แจกแว่นตาป้องกันให้แก่ จนท. ตร. และ gendarmes 61,000 ชิ้น โดยได้สั่งซื้อเพิ่มเติมอีก 81,000 ชิ้น (3) ประสงค์ให้ถือว่าการป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ของ จนท. ตร.ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุขเป็นการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้หารือเรื่องนี้กับ รมว. ขรก.พลเรือน รมว.สาธารณสุข และ รมว.งบประมาณแห่งรัฐด้วยแล้ว

รมว. มหาดไทยได้แจ้งด้วยว่า ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบกรณีผู้ประกอบการเอกชนของโกดังตลาด Rungis ซึ่งใช้เป็นที่เก็บรักษาศพชั่วคราวของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสฯ คิดค่าบริการเก็บรักษาศพเป็นเวลา 6 วัน จำนวน 159 ยูโร และเมื่อพ้นระยะเวลา 6 วันแรก คิดค่าบริการเพิ่มอีก 35 ยูโร/วัน และคิดค่าเข้าเคารพศพไม่เกิน 1 ชม. จำนวน 55 ยูโร โดย รมว.มหาดไทยเห็นว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ควรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการ จ. Hauts-de-Seine และ จ. Charente-Maritime ขอให้นายกเทศมนตรีเมือง Sceaux และเมือง Royan ยกเลิกคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากหรือวัสดุอื่นเพื่อปกปิดจมูกและปากระหว่างการออกจากที่พัก โดยเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการห้ามออกจากที่พัก เนื่องจากอาจทำให้ประชาชนเชื่อว่าสามารถออกจากที่พักได้หากสวมหน้ากากหรือมีวัสดุปกปิดจมูกและปาก และเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่อาจยังไม่สามารถจัดหาหน้ากากให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังไม่มีผลการพิสูจน์ทางการแพทย์ที่ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการสวมหน้ากากสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำเพียงแค่ให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นที่ควรสวมหน้ากาก

3.3 การออกกฎหมายเพิ่มเติม : เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 ครม. ฝรั่งเศสได้ออก พรก. อีก 2 ฉบับเพื่อรับมือกับวิกฤติทางสาธารณสุข ได้แก่ (1) พรก.ว่าด้วยการปรับกระบวนพิจารณาคดีทางปกครอง (เพิ่มเติมจาก พรก. ฉบับเมื่อวันที่ 25 มี.ค.) เพื่อให้ผู้พิพากษาสามารถลดระยะเวลาการสืบสวนคดีกรณีมีเหตุเร่งด่วนหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว และสามารถประกาศคำพิพากษาและประกาศต่าง ๆ ได้ทางอินเตอร์เน็ท และ (2) พรก.ว่าด้วยความต่อเนื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในระหว่างภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งกำหนดให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีไปพลางก่อนจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้งท้องถิ่นในกรณีที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีว่างลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม และกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ หากมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งครบถ้วนตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นรอบแรกมื่อวันที่ 15 มี.ค. และกำหนดให้จัดการเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดที่ว่างลงระหว่างภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขภายใน 4 เดือนหลังสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินฯ

3.4 การประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อ : สหภาพแพทย์ทั่วไปแห่งฝรั่งเศส (le syndicat de médecins généralistes)ได้ทำการสำรวจผู้มีอาการป่วยติดเชื้อไวรัส covid-19 ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. – 3 เม.ย.โดยได้นำข้อมูลจากการปรึกษาแพทย์ทั่วไปมาคำนวนและประเมินได้ว่า ขณะนี้ฝรั่งเศสน่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ประมาณ 1.67 ล้านคน ซึ่งยังไม่รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อฯ แต่ไม่แสดงอาการจึงไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์ และเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหากเทียบกับสถิติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีระยะเวลาการแพร่ระบาดนาน 6 – 7 สัปดาห์ในช่วงฤดูหนาวแต่มีอัตราการแพร่ระบาดต่ำกว่าเชื้อไวรัส covid-19 โดยทุกปีมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในฝรั่งเศสประมาณ 2 – 6 ล้านคน

3.5 การทดสอบยารักษา : องค์กรตรวจสอบความปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุข (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé-ANSM) ได้มีคำสั่งให้ระงับการทดสอบประสิทธิภาพของการรักษาอาการติดเชื้อไวรัส covid-19 ด้วยเลือดหนอนทะเล ในขณะที่องค์กรฯ เป็นผู้อนุญาตให้เริ่มทำการทดสอบได้ก่อนหน้านี้แต่ต่อมาได้พบผลที่ไม่ดีในการทดสอบกับสุกร จึงเห็นควรให้รอการประเมินผลจากกลุ่ม รพ. กรุงปารีสว่าจะสามารถทำการทดสอบต่อไปได้หรือไม่

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ