สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ประจำวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ในฝรั่งเศส ดังนี้

1.สถิติวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 2563

– ยอดผู้ป่วยติดเชื้อจากการตรวจ Test PCR จำนวน 93,790 ราย (เพิ่มขึ้น 3,114 ราย) โดยมีผู้ติดเชื้อที่บ้านพักคนชรา 35,864 ราย (ผู้ที่ตรวจพบการติดเชื้อ 11,175 ราย ผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อแต่มิได้ทำการตรวจสอบ 24,689 ราย) **ทั้งนี้ ขอให้ถือตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อ 93,790 ราย เป็นยอดผู้ติดเชื้อสะสม ซึ่งได้รวมสถิติการตรวจสอบการติดเชื้อจากทุกแหล่งข้อมูลแล้วรวมถึงที่บ้านพักคนชรา**

– รักษาอยู่ที่ รพ. 31,320 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,044 ราย และรักษาหายออกจาก รพ. แล้วมากกว่า 26,391 ราย

– อาการหนัก 6,883 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 255 ราย นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่ยอดรวมของผู้ป่วยอาการหนักลดลง (จำนวน 121 ราย) ผู้ป่วยอาการหนักร้อยละ 33 อายุน้อยกว่า 60 ปี และร้อยละ 61 อายุระหว่าง 60 – 80 ปี และมี 99 รายที่อายุน้อยกว่า 30 ปี

– เสียชีวิตที่ รพ. 8,943 ราย (เพิ่มขึ้น 345 ราย) เสียชีวิตที่บ้านพักคนชรา 4,889 ราย (เพิ่มขึ้น 290 ราย) **รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 13,832 ราย (เพิ่มขึ้น 635 ราย)**

*หมายเหตุ : ข้อมูลบ้านพักคนชราเป็นยอดสะสม มิใช่จำนวนที่เพิ่มขึ้นภายใน 24 ชม.

2. สถานการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

2.1 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2563 รมช.เศรษฐกิจและการคลัง (นาง Agnès Pannier-Runacher)ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ Franceinfo แจ้งเตือนบริษัทเอกชนมิให้ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้พนักงานพักงานโดยยังได้รับเงินเดือน (chômage partiel) หากยังคงให้พนักงานทำงานจากที่พัก (télétravail) โดยในกรณีดังกล่าวถือเป็นการฉ้อโกงและการทำงานโดยผิดกฎหมาย และบริษัทที่ฝ่าฝืนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากมาตรการ chômage partiel ให้แก่รัฐบาล และจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากรัฐบาลในด้านการว่าจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานเป็นเวลาสูงสุด 5 ปี อีกทั้งต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 30,000 ยูโร ซึ่งในขณะนี้มีพนักงานถึง 1 ใน 3 ของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้มาตรการ chômage partiel แล้ว นอกจากนี้ ยังได้แจ้งด้วยว่า บริษัทขนาดเล็กที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจยังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือ (le fonds de solidarité) ได้สำหรับเดือน เม.ย. เป็นเงิน 1,500 ยูโร และเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกสูงสุด 5,000 ยูโร เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าเช่าอาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

อนึ่ง รมว.แรงงานแจ้งว่า ณ วันที่ 11 เม.ย. มีบริษัทจำนวนมากกว่า 7 แสนแห่งได้ขอใช้มาตรการ chômage partiel ซึ่งครอบคลุมพนักงานถึง 8 ล้านคน

2.2 รมว.มหาดไทยได้อนุญาตให้สามารถออกจากที่พักเพื่อรับอุปการะสัตว์เลี้ยงจากศูนย์สงเคราะห์สัตว์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสมาคมพิทักษ์สัตว์ (Société Protectrice des Animaux-SPA)ว่ามีความเสี่ยงที่จำนวนสัตว์จะล้นศูนย์ฯ เนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถเดินทางไปยังศูนย์ฯ ได้ในช่วงนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์รับอุปการะสัตว์เลี้ยงจะต้องเลือกสัตว์เลี้ยงบนเว็บไซต์และทำการนัดหมายกับศูนย์สงเคราะห์สัตว์เพื่อเดินทางไปรับสัตว์เลี้ยง โดย SPA จะเป็นผู้ออกใบรับรองให้และผู้รับอุปการะจะต้องมีใบรับรองดังกล่าวพร้อมด้วยใบรับรองการออกจากที่พักโดยเลือกเหตุผลว่าเป็นการออกจากที่พักด้วยเหตุผลความจำเป็นทางครอบครัว

2.3 นาย Geoffroy Roux de Bézieux ปธ. สภานายจ้างฝรั่งเศส (Mouvement des entreprises de France-MEDEF)ให้สัมภาษณ์ นสพ. Le Figaro ว่า การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นได้จากการเร่งสร้างรายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชนก็จะส่งผลให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีต่าง ๆ ได้มากขึ้นเพื่อบรรเทาภาวะหนี้สินของรัฐที่ได้สะสมระหว่างการแก้วิกฤติทางสาธารณสุข จากนั้น ควรต้องมีการพิจารณาว่าจะสามารถให้ชาวฝรั่งเศสทำงานมากขึ้นได้อย่างไร อาทิ การยกเลิกวันหยุดราชการ การเพิ่มชั่วโมงทำงาน หรือการจำกัดการลาของพนักงาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฝรั่งเศสยังมิได้มีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้ยืนยันว่าจะไม่เพิ่มอัตราภาษีและไม่สร้างภาษีประเภทใหม่ในชั้นนี้ ส่วนสหภาพแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มซ้ายจัด ได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างรุนแรงต่อแนวคิดของนาย Geoffroy Roux de Bézieux

2.4 เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563 French Polynesia (ซึ่งมีสถานะเป็นเขตการปกครองโพ้นทะเล หรือ collectivité d’outre-mer ของฝรั่งเศส)ได้ประกาศขยายการบังคับใช้มาตรการห้ามออกจากที่พักและ curfew จนถึงวันที่ 29 เม.ย. ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 เพียง 51 ราย อาการหนัก 1 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตก็ตาม นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว แต่ทางการฝรั่งเศสยังคงจัดเที่ยวบินพิเศษฝรั่งเศส – French Polynesia โดยสายการบิน Air Tahiti Nui ประมาณทุก ๆ 10 วัน โดยเที่ยวบินแรกได้ออกเดินทางจาก French Polynesia เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เพื่ออพยพนักท่องเที่ยวตกค้าง 150 รายและผู้ป่วย 4 ราย และจะมีการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25 ตัน พร้อมเที่ยวบินขากลับจากฝรั่งเศสไปยัง French Polynesia ซึ่งมีกำหนดถึง French Polynesia ในวันที่ 11 เม.ย. ด้วย

2.5 La Haute autorité de santé หรือ High Authority of Health ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจหน้าที่ (1) ประเมินว่าผลิตภัณฑ์ การรักษาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพใดได้รับการครอบคลุมในระบบประกันสังคม (2) ให้คำแนะนำด้านการแพทย์และการรักษาต่อรัฐบาล และ (3) ให้ใบรับรองแก่สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เว็บไซต์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย ได้ให้ความเห็นชอบให้สตรีสามารถทำแท้งที่ที่พักโดยการใช้ยาได้ หากตั้งครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ (จากเดิมกำหนดไว้ 7 สัปดาห์) เพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องของการใช้สิทธิในการทำแท้งของสตรีฝรั่งเศสในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 หลังได้รับการสอบถามจาก รมว.สาธารณสุขเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ