ข่าวสำหรับคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสด้วยบัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) หรือวีซ่าระยะยาว ซึ่งจะหมดอายุระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 15 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ครม. ฝรั่งเศสได้ให้ความเห็นชอบต่อ พรก. การขยายอายุบัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) ของคนต่างชาติ (ยกเว้นบัตรประจำตัวนักการทูตและกงสุล) วีซ่าระยะยาว ใบอนุญาตให้พำนักในฝรั่งเศสได้ชั่วคราว และใบรับคำร้องขอบัตรถิ่นพำนัก (Récépissés de demandes de titres de séjour) ซึ่งจะหมดอายุระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 15 พ.ค. 2563 ออกไป 180 วัน (จากเดิมขยายระยะเวลา 90 วัน)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ