**ประกาศเตือนสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในฝรั่งเศส**

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งว่า ในช่วงนี้มีคนไทยถูกโจรกรรมทรัพย์สินในกรุงปารีส แม้แต่ในย่านและช่วงเวลาที่นับว่าปลอดภัยก็ตาม ซึ่งสาเหตุอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอันเป็นผลจากวิกฤติการระบาดของโรค Covid-19 โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว

สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศส ทั้งที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสและเมืองต่าง ๆ ด้วยความห่วงใยถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยขอให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังโดยเฉพาะหากเดินทางออกนอกที่พัก หลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่องประดับราคาแพง และคอยสังเกตบุคคลรอบตัวที่มีพิรุธ ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือนอกเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉิน 06 03 59 97 05 และ 06 46 71 96 94 (คำถามทั่วไปโปรดส่งมาที่ thaiconsular.paris@hotmail.com)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ