สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 28 คน เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยาน Charles de Gaulle กรุงปารีส เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารคนไทยจำนวน 28 คน เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG933 ซึ่งได้รับอนุมัติจากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้นำผู้โดยสารคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามโควตา โดยเครื่องบินพิเศษดังกล่าวออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปารีส เวลา 21.20 น. และมีกำหนดถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.35 น.

เอกอัครราชทูตฯ และภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประสบการณ์การกักตัวตามมาตรการ lockdown ของทางการฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมา โดยถึงแม้สถานการณ์ขณะนี้จะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ขอให้ทุกคนไม่ประมาท หมั่นดูแลรักษาสุขภาพและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้เดินทางทุกคนทราบถึงมาตรการการกักตัวเป็นเวลา 14 วันของทางการไทยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ซึ่งทุกคนรับทราบและยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบ “ถุงกำลังใจ” ซึ่งเป็นชุดของอุปโภคบริโภคแก่ผู้โดยสารคนไทยก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องด้วย

การปฏิบัติภารกิจส่งคนไทยกลับประเทศโดยเที่ยวบินพิเศษจากกรุงปารีสครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยในเขตอาณา ได้แก่ ฝรั่งเศสและแอลจีเรีย และอำนวยความสะดวกผู้โดยสารคนไทยในการแวะเปลี่ยนเครื่องจากโมร็อกโก เดินทางกลับประเทศไทยแล้วรวมจำนวน 122 คน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงปารีส และหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมืออย่างดียิ่งและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ