เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ลงนามความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters หรือ MAC)

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ลงนามความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารภาษี (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters หรือ MAC) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสโดยมีนาง Gita Kothari รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของ OECD เป็นสักขีพยาน และรับมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคี MAC สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยในการต่อสู้ปัญหาการหนีภาษีและการเลี่ยงภาษีในต่างประเทศ โดยกลไกตามความตกลงฯ จะทำให้ไทยและประเทศภาคีอื่น ๆ สามารถแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศและข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ ทำให้ลดโอกาสในการหนีภาษี และเลี่ยงภาษี และเป็นการยกระดับมาตรฐานการเก็บภาษีของไทยให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ