เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พบหารือนาย Moetai Brotherson สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้หารือกับนาย Moetai Brotherson สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฝรั่งเศส ประจำสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในด้านนิติบัญญัติ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ในช่วง post covid-19 ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความยินดีต่อฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งจะได้รับสถานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน โดยหวังว่าฝรั่งเศสจะสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นในภูมิภาคได้ด้วย

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ