เที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทย วันที่ 17 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา พร้อมด้วยนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อัครราชทูต และข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกคนไทยจำนวน 171 คน และคนต่างชาติ 120 คน (รวม 291 คน) จากฝรั่งเศส แอลจีเรีย และโมร็อกโก เดินทางไปประเทศไทยด้วยเที่ยวบินอพยพ TG933 ของสายการบินไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบถุงกำลังใจ พร้อมอาหารและเครื่องอุปโภคแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับความร่วมมือในการจัดเที่ยวบินอพยพในครั้งนี้
ทั้งนี้ คนไทยในฝรั่งเศส โมนาโกและแอลจีเรีย ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่ http://www.thaiembassy.fr/2020/09/02/thairepatriation/

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ