สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประจำกรุงปารีส ข้าราชการและคู่สมรส เข้าร่วม

อุปทูตฯ ได้วางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนานัปการตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชย์ โดยได้วางรากฐานของการพัฒนาประเทศ และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศ อาทิ การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการสาธารณสุข การไฟฟ้า การไปรษณีย์ การประปา การศึกษา ตลอดจนได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาระบบเขตการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ให้ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองให้มีความมั่นคง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทยตราบจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น อุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๕๗ วินาที ตามด้วยการจัดพิธีสงฆ์ โดยคณะพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย กรุงปารีส และวัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส ได้เจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและคู่สมรส ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ