ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ