โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองลียง 12-13 มิถุนายน 2564

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12-13 มิถุนายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Mercure Centre Château Perrache เมืองลียง (Lyon) มีคนไทยในเมืองลียง แคว้น Auvergne-Rhône-Alpes และแคว้นใกล้เคียงมารับบริการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไป รวมกว่า 200 รายการ


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้มารับบริการส่วนใหญ่ที่ได้ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเตรียมเอกสารมาพร้อม ซึ่งช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งสองวัน และขอบคุณคนไทยในลียงที่ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น


นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารร่วมกับประธานสมาคมไทยเขตโรน-แอลป์และตัวแทนสมาคม เพื่อรับฟังและหารือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่ รวมทั้งตอบคำถามงานด้านกงสุล และเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้านมัสการพระมหานงค์ สุมงคโล เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศ ลียง เพื่อถวายปัจจัยและสังฆทาน


ทั้งนี้ บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรม Newhotel เมืองมาร์กเซย์ (Marseille) โดยท่านที่สนใจขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร นิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไป ยังคงสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZCN2f5zxSogk9cH79 จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 (ส่วนหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว)

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ