วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงอภิบาลคุ้มครองรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญและทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ                        

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

                              

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ