โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองเบรสต์ วันที่ 12 กันยายน 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดบริการกงสุลสัญจร ที่โรงแรม Le Continental เมืองเบรสต์ (Brest) มีคนไทยมารับบริการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไป รวมกว่า 100 รายการ โดยนับเป็นการจัดกงสุลสัญจรเต็มรูปแบบในแคว้นเบรอตาญ (Bretagne) เป็นครั้งแรก

ภายหลังจากบริการกงสุลสัญจร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะกับกลุ่มคนไทยและครอบครัวที่พำนักอยู่ในจังหวัด Finistère และ Morbihan ประมาณ 60 คน นาย Gildas BERNARD นายกเทศมนตรีเมือง Plounévez-Lochrist และภริยาได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นมา ณ ที่นี้


ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ