โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองตูลูส 25-26 กันยายน 2564

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้จัดบริการกงสุลสัญจรที่โรงแรม Novotel Centre Compans Caffarelli เมืองตูลูส (Toulouse) มีคนไทยในเมืองตูลูสและเมืองอื่น ๆ ทางภาคใต้ของฝรั่งเศสมารับบริการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ และขอคำปรึกษาทั่วไป รวมกว่า 200 รายการ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้มารับบริการส่วนใหญ่ที่ได้ศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเตรียมเอกสารมาพร้อม ซึ่งช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่นในภาพรวม

นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะสนทนาและรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทยในเมืองตูลูส และได้เดินทางไปถวายปัจจัยและสังฆทานแก่วัดโพธิธรรม ตูลูส เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการกงสุลสัญจรในฝรั่งเศสเป็นระยะ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้บริการคนไทยได้อย่างทั่วถึง โดยจะประชาสัมพันธ์กำหนดการและวิธีการลงทะเบียนทางหน้า Facebook “Royal Thai Embassy Paris” และทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.fr แถบ “ลงทะเบียนกงสุลสัญจร” ให้ทราบต่อไป

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ