กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธาน และมีข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

Actualités / Événements ที่น่าสนใจอื่นๆ