กงสุลสัญจร ณ เมืองเบอซ็องซง (Besançon)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้อำนวยความสะดวกการขอทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน แจ้งเกิด นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทยรวมเกือบ 100 รายการ โดยมีคนไทยจากหลากหลายอาชีพ และนักเรียนนักศึกษาเข้ารับบริการ ระหว่างการดำเนินโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองเบอซ็องซง (Besançon) ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นกงสุลสัญจรครั้งแรกในแคว้น Bourgogne-Franche-Comté

ในการนี้ นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ์ อัครราชทูต ณ กรุงปารีส ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทางการไทยที่จะร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในฝรั่งเศสให้ทั่วถึงและทันท่วงที พร้อมทั้งขอให้คนไทยร่วมกันเป็นทูตที่ดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สร้างสรรค์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส รวมถึงการแบ่งปันเรื่องราวดีๆ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและก้าวหน้าให้สังคมไทยได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดกงสุลสัญจรโดยหมุนเวียนตามภูมิภาคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลคนไทยในฝรั่งเศสอย่างทั่วถึง โดยจะประกาศกำหนดการให้ทราบทาง Facebook นี้ต่อไป

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ