โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Casual Wear จากผ้าม่อฮ่อม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ขอเชิญชวนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอในฝรั่งเศสเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual Wear จากผ้าม่อฮ่อมที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจำนวน 2 ราย จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางปารีส – กรุงเทพฯ และห้องพัก 1 สัปดาห์ที่โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตหรือกระบี่ โดยขยายเวลาส่งผลงานจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส)


Le Ministère du Développement Social et de la Sécurité Humaine de Thaïlande souhaiterait inviter les jeunes qui étudient à l’Académie de mode en France à proposer leurs idées de design de tenues décontractées utilisant les tissus teints naturellement Mo Hom. Deux designs exceptionnels seront récompensés, et tous les designs seront cousus par des tailleurs thaïs et présentés à l’exposition du Ministère pour célébrer l’évènement de l’Anniversaire de Sa Majesté la Reine Mère Sirikit, le 12 août 2022.

*** Le délai de remise de propositions de designs a été étendu jusqu’au 31 août 2022. ***

Veuillez consulter la pièce jointe pour plus d’informations

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ