ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและบริหารโครงการสำหรับโครงการปรัปปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สอท. ณ กรุงปารีส

รายละเอียดดังแนบ

ข่าว-กิจกรรม ที่น่าสนใจอื่นๆ