ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งล่ามภาษาไทย – ฝรั่งเศส ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Actualités / Articles intéressants ที่น่าสนใจอื่นๆ